giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề minh họa kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề minh họa kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thăng Long, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi hình thức trắc nghiệm với 40 câu, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

1. Quy Tắc Cộng, Quy Tắc Nhân, Sơ Đồ Hình Cây.
2. Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp.
3. Nhị Thức Newton.
4. Số Gần Đúng, Sai Số.
5. Các Số Đặc Trưng Đo Xu Thế Trung Tâm.
6. Các Số Đặc Trưng Đo Mức Độ Phân Tán.
7. Xác Suất Của Biến Cố Trong Một Số Trò Chơi Đơn Giản.
8. Xác Suất Của Biến Cố.
9. Tọa Độ Của Véc Tơ.
10. Biểu Thức Tọa Độ Của Các Phép Toán Véc-Tơ.
11. Phương Trình Đường Thẳng.
12. Vị Trí Tương Đối, Góc, Khoảng Cách.
13. Phương Trình Đường Tròn.
14. Ba Đường Conic.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-minh-hoa-hoc-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-thang-long-tp-hcm.pdf
de-minh-hoa-hoc-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-thang-long-tp-hcm.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này