giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề minh họa ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán trường THPT Ph...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề minh họa ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán trường THPT Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 31 tháng 03 năm 2023; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 123.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề minh họa thi TN THPT 2023 môn Toán trường THPT Phú Lâm – TP HCM:
+ Cho hàm số bậc ba y fx có đồ thị như hình vẽ, biết f x đạt cực tiểu tại điểm x = 1 và thỏa mãn f x 1 và f x 1 lần lượt chia hết cho 2 x 1 và 2 x 1. Gọi 1 2 S S lần lượt là diện tích như trong hình bên. Tính 2 1 2 8 S S.
+ Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại C và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Cho SC a mặt phẳng (SBC) tạo với mặt đáy một góc α. Thể tích khối chóp S ABC đạt giá trị lớn nhất là?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 22 Sx y z 2 3 1 16 và điểm A 1 1 1. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S). M luôn thuộc một mặt phẳng cố định có phương trình là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-minh-hoa-thi-tn-thpt-2023-mon-toan-truong-thpt-phu-lam-tp-hcm.pdf
de-minh-hoa-thi-tn-thpt-2023-mon-toan-truong-thpt-phu-lam-tp-hcm.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này