giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THCS &...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm số), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề kiểm tra có đáp án và hướng dẫn giải mã đề 179 – 279.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề ôn tập cuối kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường Nguyễn Khuyến – Bình Dương:
+ Cho hyperbola (H) có phương trình chính tắc x2 a2 y2 b2 1. Cho các mệnh đề sau: a) Tiêu cự của (H) là 2c, trong đó c2 = a2 + b2. b) (H) có độ dài trục thực bằng 2a, độ dài trục ảo bằng 2b. c) Phương trình hai tiệm cận (H) là y = ±abx. d) Tâm sai của (H) là e = ca > 1. Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng?
+ Thực hiện theo các yêu cầu sau: a) Trong một ban chấp hành Đoàn trường gồm 7 người, cần chọn ra 3 người vào ban thường vụ. Nếu cần chọn ban thường vụ gồm Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ thì có bao nhiêu cách chọn? b) Chú Cao Ngạo có một xe bán bánh bao nuôi sống gia đình. Mỗi ngày chú bán 10 chiếc bánh bao, trong đó có 4 chiếc cũ hấp lại. Bạn Lại Mộng Tưởng trên đường đến trường có ghé ngang xe bánh bao của chú Cao Ngạo mua ngẫu nhiên 2 chiếc bánh bao trong 10 chiếc đó. Xác suất để bạn Lại Mộng Tưởng mua phải 1 chiếc bánh bao cũ và 1 chiếc bánh bao mới là bao nhiêu?
+ Trong mặt phẳng Oxy. a) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A (1; −2) đồng thời song song với đường thẳng (d′) có phương trình 2x − 3y + 1 = 0. b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) : (x − 1)2 + (y + 2)2 = 5 tại điểm M (2; 0). c) Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 − 2x + 4y + m = 0 với m là tham số. Tính bán kính của đường tròn (C), biết rằng đường tròn (C) đi qua điểm B (1; 1). d) Viết phương trình chính tắc ellipse (E) đi qua hai điểm M1 (2; 0) và M2.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-on-tap-cuoi-ki-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-nguyen-khuyen-binh-duong.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này