giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

I. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH.
Đến hết bài “Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất” (chương 9).
II. CẤU TRÚC.
50 % TN – 50 % TL.
A. Phần trắc nghiệm.
STT Nội dung Số câu.
1 Đường tròn 4.
2 Ba đường conic 3.
3 Hai quy tắc đếm 4.
4 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 6.
5 Nhị thức Niuton 4.
6 Tính xác suất theo ĐN cổ điển 4.
Tổng 25.
B. Phần tự luận.
– Đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn.
– Bài toán đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Niuton.
III. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-on-tap-hoc-ki-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-viet-duc-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này