giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Gi...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; đề thi mã đề 202, gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút; kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Ba ngày 18 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – y + z − 10 = 0 và đường thẳng d: (x + 2)/2 = (y – 1)/1 = (z – 1)/-1. Đường thẳng delta cắt (P) và d lần lượt tại M và N sao cho A(3;2;1) là trung điểm của MN. Tính độ dài đoạn MN.
+ Cho khối nón đỉnh S đáy là hình tròn tâm O; SA, SB là hai đường sinh, biết SO = 6, khoảng cách từ O đến (SAB) là 2 và diện tích tam giác SAB là 9. Thể tích của khối nón đã cho bằng?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và thỏa mãn f(x) = x3 + 3x4f(x)dx với mọi x thuộc R. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), trục Ox, x = 0 và x = 1 khi quay quanh trục Ox.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-nam-dinh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này