giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Đông Hà, tỉnh Q...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (mã đề 111); kỳ thi được diễn ra vào thứ Hai ngày 17 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Đông Hà – Quảng Trị:
+ Cho hình nón (N1) có đỉnh S, chiều cao h. Một hình nón (N2) có đỉnh là tâm của đáy hình nón (N1) và có đáy là một thiết diện song song với đáy của hình nón (N1) đã cho. Tính chiều cao x của khối nón (N2) để thể tích của nó lớn nhất biết 0 < x < h.
+ Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (–20;20) để hàm số h(x) = |f2(x) + f(x) + m| có đúng 3 điểm cực trị?
+ Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AB = 3a, BC’ = 4a và BAC = 30°. Gọi M là trung điểm của cạnh BB’ và (a) là mặt phẳng đi qua M và song song với AB, BC’. Biết thiết diện của lăng trụ ABC.A’B’C’ cắt bởi mặt phẳng (a) có chu vi bằng 9a. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-lan-1-truong-thpt-dong-ha-quang-tri.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này