giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán trường PTDL Hermann Gmeiner, thàn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán trường PTDL Hermann Gmeiner, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 001.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán trường PTDL Hermann Gmeiner – TP HCM:
+ Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 yx x 4 4 trục hoành và trục tung. Đường thẳng d qua A(0;4) và có hệ số góc k k chia hình (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau. Giá trị của k bằng?
+ Trong không gian Oxyz cho mặt cầu 2 22 4 Sx y z và hai điểm A(1;2;4), B(0;0;1). Mặt phẳng P ax by cz 3 0 abc đi qua A B và cắt S theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Giá trị của abc bằng?
+ Cho khối nón đỉnh S có đáy là đường tròn tâm O bán kính R. Trên đường tròn (O) lấy hai điểm A B sao cho tam giác OAB vuông. Biết diện tích tam giác SAB bằng 2 2R. Thể tích khối nón đã cho bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-truong-ptdl-hermann-gmeiner-tp-hcm.pdf
de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-truong-ptdl-hermann-gmeiner-tp-hcm.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này