giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 lần 1 trường THPT chuyên Lê Khiết...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 lần 1 trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi (mã đề 123).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi:
+ Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân tại B và AB = a3. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AC sao cho HC = 2HA. Mặt bên (ABB’A’) tạo với đáy một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng?
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với AB = BC = a3, góc SAB = SCB = 90° và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a2. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
+ Trong không gian Oxy, cho điểm A(0;0;3) và điểm B thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao 3/2. Gọi C là điểm trên tia Oz thỏa mãn d[C;AB] = d[C;OB] = k. Thể tích của khối tròn xoay tạo bởi tập hợp tất cả các điểm M mà CM =< k thuộc khoảng nào dưới đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-toan-tn-thpt-2023-lan-1-truong-chuyen-le-khiet-quang-ngai.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này