giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 lần 2 trường THPT Bạch Đằng, tỉnh...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 lần 2 trường THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh; đề thi có đáp án mã đề 101.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 2 trường THPT Bạch Đằng – Quảng Ninh:
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu 2 2 2 Sx yz 3 9 và 2 2 2 Sx y z 6 24 cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn (C) và mặt phẳng (Pzm). Gọi T là tập hợp các giá trị của m để trên mặt phẳng (P) dựng được một tiếp tuyến đến đường tròn (C). Tổng các phần tử của tập hợp T là?
+ Cho khối nón có đỉnh S chiều cao bằng 4 và thể tích bằng 400 3 π. Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 16, khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng (SAB) bằng?
+ Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy là hình vuông có cạnh là 2 đơn vị. Tam giác SAD cân tại S. Mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp S ABCD bằng 4 3. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD)?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-toan-tn-thpt-2023-lan-2-truong-thpt-bach-dang-quang-ninh.pdf
de-thi-thu-toan-tn-thpt-2023-lan-2-truong-thpt-bach-dang-quang-ninh.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này