giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 môn Toán lần 1 sở Giáo dục ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 môn Toán lần 1 sở Giáo dục và Đào tạo UBND tỉnh Bình Phước; kỳ thi được diễn ra vào ngày 07 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 sở GD&ĐT Bình Phước:
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 2 1 2 4 4 3 x y z d và mặt phẳng P x y z 2 2 1 0. Đường thẳng đi qua E 2 1 2 song song với P đồng thời tạo với d góc bé nhất. Biết rằng có một vector chỉ phương u m n 1. Tính 2 2 T m n.
+ Cho khối nón đỉnh S và tâm của đường tròn đáy là O. Gọi M N là hai điểm thuộc đường đáy sao cho 4 tan 60 3 SMO MSN và khoảng cách từ O đến mặt phẳng SMN bằng 22 5. Thể tích của khối nón đã cho bằng?
+ Cho hình lăng trụ ABCD A B C D có các mặt bên đều là hình vuông. Gọi M N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC A C. Biết khoảng cách giữa hai đường thằng MN và AB’ bằng 3 2 a. Thể tích khối chóp A ABC bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-lan-1-so-gddt-binh-phuoc.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này