giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán cụm liên trường THPT trực thuộc s...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán cụm liên trường THPT trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (mã đề 101); kỳ thi được diễn ra vào ngày 17 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán cụm liên trường THPT – Quảng Nam:
+ Biết F(x) và G(x) là hai nguyên hàm của hàm số f(x) trên R và f(x)dx = F(4) – G(1) + m (m > 0). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = F(x), y = G(x), x = 1 và x = 4. Khi S = 12 thì m bằng?
+ Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình log(60×2 + 120x + 10m – 10) – 3log(x + 1) > 1 có miền nghiệm chứa đúng 4 giá trị nguyên của biến x. Số phần tử của S là?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các số phức w = 2z – 5 + i sao cho số phức z thỏa mãn (z − 3 + i)(z – 3 – i) = 36. Xét các số phức w1, w2 thuộc S thỏa mãn |w1 – w2| = 2. Giá trị lớn nhất của P = |w1 – 5i|2 – |w2 – 5i|2 bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-cum-lien-truong-thpt-quang-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này