giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán lần thứ nhất sở Giáo d...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán lần thứ nhất sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề MĐ 101, MĐ 102, MĐ 103, MĐ 104, MĐ 105, MĐ 106, MĐ 107, MĐ 108; kỳ thi được diễn ra vào ngày 10 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 sở GD&ĐT Sơn La:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a3, ABC là tam giác vuông tại A có cạnh AC = a, góc giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (SAB) bằng 60°. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai mặt cầu (S1): (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 9; (S2): (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 16 và điểm A(1;6;0). Xét đường thẳng d di động nhưng luôn tiếp xúc với (S1) đồng thời cắt (S2) tại hai điểm B và C phân biệt. Diện tích lớn nhất của tam giác ABC bằng?
+ Cho hai mặt cầu (S1) và (S2) đồng tâm I, có bán kính lần lượt là R1 = 2 và R2 = 10. Xét tứ diện ABCD có hai đỉnh A và B nằm trên (S1) và hai đỉnh C và D nằm trên (S2). Thể tích lớn nhất của khối tứ diện ABCD thuộc khoảng nào dưới đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-lan-1-so-gddt-son-la.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này