giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (mã đề 001); kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Tư ngày 12 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở GD&ĐT Hà Tĩnh:
+ Trên tập hợp các số phức, xét phương trình z4 + 2(m + 2)z2 + 3m + 2 = 0 (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của tham số m sao cho phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt và bốn điểm A, B, C, D biểu diễn bốn nghiệm đó trên mặt phẳng phức tạo thành một tứ giác có diện tích bằng 4?
+ Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và B’C′. Biết rằng góc giữa đường thẳng MN và đường thẳng AA’ bằng 30°. Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I(1;2;3), bán kính R = 5 và điểm P(2;4;5) nằm bên trong mặt cầu. Qua P dựng 3 dây cung AA’, BB’, CC’ của mặt cầu (S) đôi một vuông góc với nhau. Dựng hình hộp chữ nhật có ba cạnh là PA, PB, PC. Gọi PQ là đường chéo của hình hộp chữ nhật đó. Biết rằng Q luôn chạy trên một mặt cầu cố định. Bán kính của mặt cầu đó bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan-so-gddt-ha-tinh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này