giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên B...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái (mã đề 001); kỳ thi được diễn ra vào ngày 11 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở GD&ĐT Yên Bái:
+ Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có hai bạn A và B đứng ngẫu nhiên thành một hàng. Xác suất để hai bạn A và B đứng cạnh nhau là?
+ Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 1 và x = 3, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (1 ≤ x ≤ 3) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3x và 3×2 – 2.
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;2;−3) và mặt phẳng (P): 2x + 2y − z + 9 = 0. Đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (Q): 3x + 4y – 4z + 5 = 0 cắt mặt phẳng (P) tại điểm B. Điểm M nằm trong mặt phẳng (P), nhìn đoạn AB dưới góc vuông và độ dài MB lớn nhất. Tính độ dài MB.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan-so-gddt-yen-bai.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này