SỬA BÀI KTTX HH10 NGÀY 18.4.2023 ĐÂY LÀ ĐỀ GỐC. CÁC CON ĐỌC HIỂU VÀ RÚT KINH NGHIỆM NHÉ! NẾU CÓ SAI SÓT GÌ ...

SỬA BÀI KTTX HH10 NGÀY 18.4.2023

SỬA BÀI KTTX HH10 NGÀY 18.4.2023

ĐÂY LÀ ĐỀ GỐC. CÁC CON ĐỌC HIỂU VÀ RÚT KINH NGHIỆM NHÉ! NẾU CÓ SAI SÓT GÌ THÌ VIẾT RA GIẤY ĐỂ BÁO CHO THẦY HAY.

Loading...