Tài liệu gồm 45 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập 10 đề thi trắc nghiệm khảo sát kiến thức tổng hợ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 45 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập 10 đề thi trắc nghiệm khảo sát kiến thức tổng hợp toàn bộ năm học môn Toán 10, kết hợp ba bộ Sách Giáo Khoa: Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Chân Trời Sáng Tạo.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

MA TRẬN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II MÔN TOÁN 10 KHẢO SÁT KIẾN THỨC TỔNG HỢP TOÀN BỘ NĂM HỌC:
NỘI DUNG: Số câu thông hiểu | Số câu Vận dụng | Tổng số câu:
1 Mệnh đề 1 1 2.
2 Tập hợp 1 1 2.
3 Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn 1 1 2.
4 Hệ thức lượng tam giác 1 1 2.
5 Góc – lượng giác 1 0 1.
6 Vector 1 2 3.
7 Hàm số đại cương 1 1 2.
8 Hàm số bậc hai 1 1 2.
9 Dấu tam thức bậc hai 1 1 2.
10 Bất phương trình bậc hai 1 ẩn 1 1 2.
11 Phương trình chứa căn, phương trình quy về bậc hai 1 1 2.
12 Thống kê 1 1 2.
13 Sai số, số gần đúng 1 1 2.
14 Tọa độ vector 1 1 2.
15 Đường thẳng, góc, khoảng cách 1 2 3.
16 Đường tròn 1 2 3.
17 Ba đường conic 1 2 3.
18 Đại số tổ hợp 1 1 2.
19 Nhị thức Newton 1 1 2.
20 Xác suất 1 1 2.
21 Vận dụng cao 7.
Toàn bộ đề 50.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

tuyen-tap-10-de-thi-trac-nghiem-khao-sat-kien-thuc-tong-hop-mon-toan-10.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này