Tài liệu gồm 98 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Vũ Ngọc Huy (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận), tuyển tập 09 đề ôn tập ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 98 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Vũ Ngọc Huy (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận), tuyển tập 09 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

MỤC LỤC:
I CHK2 – Khối 10 1.
§1 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 2.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 2.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 10.
§2 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 12.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 12.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 20.
§3 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 22.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 22.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 30.
§4 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 32.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 32.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 40.
§5 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 43.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 43.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 51.
§6 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 54.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 54.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 62.
§7 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 64.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 64.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 72.
§8 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 75.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 75.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 84.
§9 – Đề ôn tập kiểm tra CHK2 – K10 năm 2023 86.
A I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 86.
B II. PHẦN TỰ LUẬN 94.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

bo-de-on-tap-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-2-mon-toan-10-70-tn-30-tl.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này