giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 11 THPT năm học 2022 - 2023 sở G...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 11 THPT năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; đề thi hình thức 50% trắc nghiệm + 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 111 – 112 – 113 – 114.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B AB a AC a SA ABC 2 và SA a. a) Chứng minh rằng BC SAB. b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC). c) Tính tang của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAC).
+ Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A′ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BC. Biết khoảng cách từ H tới AA′ bằng 3 4 a. Số đo góc AAH′ bằng?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O; SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Khẳng định nào sau đây là Sai? A. Hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) vuông góc. B. Hai mặt phẳng (SAC) và (ABCD) vuông góc. C. Hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) vuông góc. D. Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) vuông góc.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-so-gddt-bac-giang.pdf
de-cuoi-hoc-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-so-gddt-bac-giang.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này