giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Giao Thủ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Giao Thủy, tỉnh Nam Định; đề thi mã đề 101, gồm 03 trang, hình thức 40% trắc nghiệm kết hợp 60% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Giao Thủy – Nam Định:
+ Cho đồ thị hàm số 3 2 C y x x mx 3 1 (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 cắt các trục Ox Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt A B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 2.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B AB BC a. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. a. Chứng minh AD SAB. b. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC). c. Cho M là trung điểm cạnh SB, N thuộc cạnh SD thỏa mãn SD SN 4. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (AMN) và (ABCD). Tính cosα biết khoảng cách giữa BD và SC bằng 26 26 a.
+ Cho hàm số y fx liên tục trên đoạn 2 1 2 3 1 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Phương trình f x 0 có nghiệm x = −2. B. Phương trình f x 0 có nghiệm x = 1. C. Phương trình f x 0 không có nghiệm thuộc khoảng (−2;1). D. Phương trình f x 0 có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (−2;1).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-giao-thuy-nam-dinh.pdf
de-cuoi-hoc-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-giao-thuy-nam-dinh.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này