giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Trần Phú...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; đề thi mã đề 121, hình thức trắc nghiệm, gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội:
+ Cho số phức z a bi (a b R). Biết tập hợp các điểm A biểu diễn hình học số phức z là đường tròn (C) có tâm I 4 3 và bán kính R 3. Đặt M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của F a b 4 3 1. Tính giá trị M m.
+ Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S có phương trình 2 x y z x y z và điểm A 5 3 2. Một đường thẳng d thay đổi luôn đi qua A và luôn cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt M N. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức S AM AN 4.
+ Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng P z 1 0 và Q x y z 3 0. Gọi d là đường thẳng nằm trong mặt phẳng P cắt đường thẳng 1 2 3 x y z d và vuông góc với đường thẳng. Phương trình của đường thẳng d là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-tran-phu-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này