giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Thị xã Q...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; đề thi được biên soạn theo hình thức 50% trắc nghiệm kết hợp 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề 113 214 312 415.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Bác Hùng dùng 52m lưới thép gai rào thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau. Hỏi bác Hùng có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu mét vuông?
+ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A B 6 2 4 2. Viết phương trình đường tròn đường kính AB.
+ Một hộp đựng 11 quả cầu được đánh số từ 1 đến 11. Người ta chọn ra 3 quả cầu. a. Có bao nhiêu cách chọn thỏa mãn ba số ghi trên 3 quả cầu là ba số tự nhiên liên tiếp. b. Có bao nhiêu cách chọn thỏa mãn tổng ba số ghi trên 3 quả cầu chia hết cho 3.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.pdf
de-cuoi-hoc-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này