giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Ngô Gia ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; đề thi có đáp án mã đề 111 112 113 114 115 116 117 118.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk:
+ Tính chất nào KHÔNG ĐÚNG về lăng trụ đứng? A. Các mặt bên là các hình chữ nhật B. Các mặt bên là các hình vuông C. Các cạnh bên vuông góc với mặt đáy D. Các mặt bên vuông góc với mặt đáy.
+ Điều kiện để thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) là: A. Đường thẳng a vuông góc với một đường thẳng nằm trong (P). B. Đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng phân biệt thuộc mặt phẳng (P). C. Đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P). D. Đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc mặt phẳng (P).
+ Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O, cạnh bên SA ABCD và đường thẳng SC hợp với mặt đáy (ABCD) một góc 0 45. a. Chứng minh: (SAC) ⊥ (SBD). b. Tính góc hợp bởi giữa đường thẳng SC với mp(SAD). c. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-ngo-gia-tu-dak-lak.pdf
de-cuoi-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-ngo-gia-tu-dak-lak.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này