giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm định chất lượng (KĐCL) cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm định chất lượng (KĐCL) cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Đô Lương 3, tỉnh Nghệ An; đề thi cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề Mã 111 Mã 112 Mã 113 Mã 114 Mã 115 Mã 116.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Đô Lương 3 – Nghệ An:
+ Mệnh đề nào sau đây Sai? A. Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông. B. Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia. C. Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó. D. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này thì vuông góc với mặt phẳng kia.
+ Trong không gian cho hai vectơ ab không cùng phương và vectơ c. Khi đó ba vectơ abc đồng phẳng khi và chỉ khi A. có cặp số mn duy nhất sao cho c ma nb. B. không có cặp số mn nào sao cho c ma nb. C. có vô số cặp số mn sao cho c ma nb. D. có hai cặp số mn sao cho c ma nb.
+ Cho hàm số 3 2 y x x 3 2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d x y 9 7 0. b. Cho hình lăng trụ ABC A B C có đáy là tam giác đều cạnh 2a. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng ABC là trung điểm của cạnh AB góc giữa đường thẳng AC’ và mặt phẳng A B C bằng 600. Xác định và tính số đo góc giữa mp AAC và mp A B C.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-do-luong-3-nghe-an.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này