giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận mã đề 101 và 102.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Lạc Thủy – Hòa Bình:
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng. B. Hình hộp đứng là hình lăng trụ đều. C. Hình lăng trụ đều có 2 đáy đều là hình vuông. D. Hình lăng trụ đứng có tất cả các mặt đều là hình chữ nhật.
+ Khẳng định nào sau đây sai? A. Nếu d ⊥ (α) và đường thẳng a // (α) thì d a. B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α) thì d vuông góc với bất kì đường nào nằm trong (α). C. Nếu đường thẳng d ⊥ (α) thì d vuông góc với mọi đường thẳng trong (α). D. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) thì d ⊥ (α).
+ Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết AB BC a AD a 4 SA ABCD và SA a 6. a) Tính góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD). b) Gọi M là trung điểm của SD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SC theo a.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-lac-thuy-hoa-binh.pdf
de-cuoi-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-lac-thuy-hoa-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này