giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Ngô Gia ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; đề thi có đáp án mã đề 001 002 003 004 005 006 007 008.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk:
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt cầu 2 Sx y z 2 3 4 25 và đường thẳng 2 3 1 2 x t d y t z t. Gọi (P)là mặt phẳng chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C). Khi đường tròn (C) có bán kính nhỏ nhất thì mặt phẳng (P) có một vecto pháp tuyến là?
+ Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) cắt trục Ox Oy Oz lần lượt tại ba điểm A(1;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) trong đó b c là các số thực dương. Biết rằng mp P vuông góc với mặt phẳng (Q yz) 10 và 1 3 dO P. Khi đó tích 4bc bằng?
+ Trên tập hợp số phức, xét phương trình 2 2 z mz m m 2 2 20 với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m 10 10 để phương trình có hai nghiệm phân biệt 1z 2 z thỏa mãn 1 2 z z 2 2.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-ngo-gia-tu-dak-lak.pdf
de-cuoi-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-ngo-gia-tu-dak-lak.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này