giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang với 06 bài toán hình thức tự luận, thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – TP HCM:
+ Một hộp có 18 quả cầu, trong đó có 8 quả cầu trắng, 6 quả cầu vàng và 4 quả cầu đen (các quả cầu đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 quả cầu từ hộp. Tính xác suất của các biến cố sau: a) A: ‘Trong 4 quả cầu chọn ra có nhiều nhất một quả cầu màu vàng.’ b) B: ‘Trong 4 quả cầu chọn ra có ít nhất hai quả cầu màu trắng.’ c) C: ‘4 quả cầu chọn ra có đủ ba màu.’
+ Cho ABC vuông tại A, độ dài cạnh huyền BC lớn hơn độ dài cạnh AC là 2 cm. Tính độ dài các cạnh của ABC biết chu vi ABC là 24.
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho 2 2 E x y 5 9 45. a) Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, tiêu cự và độ dài các trục của (E). b) Gọi M, N là các điểm trên E sao cho 1 2 NF MF 7. Tính giá trị: 1 2 MF NF (với 1 2 F F là hai tiêu điểm của E).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ki-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-gia-dinh-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này