giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề; đề thi có đáp án mã đề 131 – 132 – 133 – 134.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – TP HCM:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P x y z 1 0, đường thẳng x 15 y 22 z 37 d 1 2 2 và mặt cầu 2 2 2 S x y z 8x 6y 4z 4 0. Một đường thẳng thay đổi cắt mặt cầu S tại 2 điểm M N sao cho MN 8. Gọi M N là hai điểm lần lượt thuộc mặt phẳng P sao cho MM NN cùng song song với d. Giá trị lớn nhất của biểu thức MM NN là?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P x y 4z 0, đường thẳng x 1 y 1 z 3 d 2 1 1 và điểm E 1 3 1 thuộc mặt phẳng P. Gọi là đường thẳng đi qua E nằm trong mặt phẳng P và cách đường thẳng d một khoảng cách lớn nhất. Gọi u a b 1 là một véctơ chỉ phương của đường thẳng. Tính 2a b.
+ Gọi V là thể tích phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x 0 và x 3 biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x 0 x 3 là một hình chữ nhật có hai kích thước là 2x và 2 9 x. Thể tích V được tính theo công thức?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-gia-dinh-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này