giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Hà Huy T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hà Huy Tập, tỉnh Nghệ An; đề thi mã đề 101, hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hà Huy Tập – Nghệ An:
+ Trong bản vẽ thiết kế, vòm của ô thoáng trong hình vẽ là nửa nằm phía trên trục hoành của elip có phương trình 2 2 1 25 16 x y. Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ của bản vẽ thiết kế ứng với 25cm trên thực tế. Tính chiều cao h của ô thoáng tại điểm cách điểm chính giữa của đế ô thoáng 75cm.
+ Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau nhất thiết phải có chữ số 2. Tìm hệ số của 4 x trong khai triển thành đa thức của biểu thức 5 2 2 x x 1 3.
+ Gọi S là tập hợp gồm tất cả các số tự nhiên có ít nhất 2 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số được chọn có tổng các chữ số bằng 10.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-ha-huy-tap-nghe-an.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này