giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; đề thi hình thức 60% trắc nghiệm (28 câu) + 40% tự luận (04 câu), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn giải mã đề 101 102 103 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau:
+ Cho hình chóp O.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và OA ABC. Cho biết OA a (hình vẽ minh họa). Khoảng cách từ O đến mặt phẳng ABC bằng?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, cạnh SA ABCD và 6 2 a SA. a/ Chứng minh: BC SAB. b/ Xác định và tính góc giữa đường thẳng SO và ABCD.
+ Một vật chuyển động với phương trình 3 2 St t t 2 trong đó t > 0, t tính bằng s và S(t) tính bằng m/s. Tìm gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của vật bằng 7 m s.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-phan-ngoc-hien-ca-mau.pdf
de-cuoi-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-phan-ngoc-hien-ca-mau.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này