giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Trần Phú...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú Yên; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 235 – 356 – 467 – 579.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Phú Yên:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và cạnh bên SA vuông góc với đáy, SA = 4a, AB = 3a. a) Chứng minh (SAB) ⊥ (SBC). b) Gọi G là trọng tâm của tam giác SCD. Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SBC).
+ Cho phương trình −x5 + x4 − 2x + 3 = 0. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc (1; 2). B. Phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc (−1; 0). C. Phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc (2; 3). D. Phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc (0; 1).
+ Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. A. SC ⊥ (ABCD). B. DC ⊥ (SAD). C. BC ⊥ (SCD). D. AC ⊥ (SBC).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-tran-phu-phu-yen.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này