giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Trần Quố...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trần Quốc Tuấn, tỉnh Kon Tum; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 234 – 253 – 324 – 342.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Quốc Tuấn – Kon Tum:
+ Cho các số phức 1z 2 z thỏa mãn 1z 3 2 z 4 1 2 z z 5. Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn số phức 1z 2 z trên mặt phẳng tọa độ. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 1 2 211 x yz d mặt phẳng 2 5 0 Pxy z và điểm A(1;-1;2). Đường thẳng ∆ cắt d và P lần lượt tại M N sao cho A là trung điểm đoạn MN. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng ∆ là?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 22 5 Sx y z và đường thẳng 2 3 1 x t dy t z mt (t là tham số m R). Giá trị của m thuộc khoảng nào thì đường thẳng d cắt mặt cầu S tại hai điểm A B sao cho độ dài đoạn AB lớn nhất.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-tran-quoc-tuan-kon-tum.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này