giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Cầu Giấy...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; đề thi hình thức 50% trắc nghiệm + 50% tự luận, thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Cầu Giấy – Hà Nội:
+ Giải bóng chuyền cụm Thanh xuân – Cầu Giấy gồm 9 đội bóng tham dự, trong đó có 6 đội trường ngoài và 3 đội của trường THPT Cầu Giấy. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng ABC và mỗi bảng có 3 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của trường THPT Cầu Giấy ở 3 bảng khác nhau.
+ Một vật đồng thời bị ba lực tác động: lực tác động thứ nhất 1 F có độ lớn là 1500N lực tác động thứ hai 2 F có độ lớn là 600N, lực tác động thứ ba F3 có độ lớn là 800N. Các lực này được biểu diễn bằng những vecto như hình 2, với 0 1 2 F F 30 1 3 F F. Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
+ Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 1 biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2019. Viết mẫu số liệu thống kê tốc độ tăng trưởng GDP nhận được từ biểu đồ ở hình 1. Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-cau-giay-ha-noi.pdf
de-hoc-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-cau-giay-ha-noi.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này