giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trần Khai Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi hình thức tự luận với 06 bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Khai Nguyên – TP HCM:
+ Tìm giá trị của m để hàm số sau liên tục trên tập xác định của nó?
+ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) = x3 – x2 + 2 tại điểm có tung độ bằng 2.
+ Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh 2a và SA = a6. Gọi M là trung điểm CD. a) Chứng minh (SBD) là mặt phẳng trung trực của đoạn AC. b) Chứng minh (SMO) vuông góc (SCD). c) Xác định và tính tan của góc giữa mặt bên (SCD) và mặt đáy (ABCD). d) Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SCD). e) Tính sin của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (SCD).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-tran-khai-nguyen-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này