giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi hình thức tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM:
+ Cho hàm số 2 1 2 x y f x x có đồ thị C. Viết phương trình tiếp tuyến d của C biết d song song với đường thẳng 5 2 y x.
+ Hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Mặt bên SBC là tam giác cân tại S, trung tuyến SH vuông góc ABC 13 4 a SH.
+ Cho hàm số 7 4 3 x y f x a x. Tìm a để hàm số liên tục tại điểm 0 x 3.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-thi-minh-khai-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này