giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra định kì cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra định kì cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trần Kỳ Phong, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; đề thi hình thức trắc nghiệm, gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án Mã đề [179] Mã đề [261] Mã đề [353] Mã đề [481].

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Kỳ Phong – Quảng Ngãi:
+ Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng đi qua hai điểm A 4 0 0 C 0 0 3 và mặt phẳng cắt trục Oy tại điểm B b 00 với b ≠ 0. Biết rằng mặt phẳng tạo với mặt phẳng một góc bằng. Tính khoảng cách từ điểm gốc tọa độ đến mặt phẳng?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 222 Sx y z 2 3 4 25 và đường thẳng 2 3 1 2 x t d y tt z t. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu (S ) theo giao tuyến là đường tròn (C). Khi đường tròn (C) có bán kính nhỏ nhất thì mặt phẳng (P) đi qua điểm nào sau đây?
+ Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và 2 x π biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x 0 2 x π thì được thiết diện là một tam giác đều cạnh là 2 cosx.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-tran-ky-phong-quang-ngai.pdf
de-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-tran-ky-phong-quang-ngai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này