giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm khách quan + 30% tự luận, thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm Mã đề [143], Mã đề [295], Mã đề [387], Mã đề [415].

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Trường Tộ – TT Huế:
+ Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng Px y z 2 2 10 đường thẳng xy z d 1 3 2 32 và điểm A 1 40. Hãy viết phương trình đường thẳng ∆ song song với mặt phẳng P đi qua A và cắt đường thẳng d tại B khác A.
+ Ký hiệu o z là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 2 4z 16z 17 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào sau đây là điểm biểu diễn của số phức w o iz?
+ Cho hàm số f x liên tục và không âm trên đoạn [a;b]. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y fx trục Ox và 2 đường thẳng x ax b được tính theo công thức nào dưới đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-truong-to-tt-hue.pdf
de-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-truong-to-tt-hue.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này