giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Dương:
+ Cho hình nón đỉnh S có đường tròn đáy tâm O và góc ở đỉnh bằng 120. Một mặt phẳng đi qua S cắt hình nón theo thiết diện là tam giác SAB. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO bằng 3, diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng 18 3. Tính diện tích tam giác SAB.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 2 2 4 4 0 S x y z x y và hai điểm A B 4 2 4 1 4 2. MN là dây cung của mặt cầu thỏa mãn MN cùng hướng với u = (0;1;1) và MN 4 2. Tính giá trị lớn nhất của AM BN.
+ Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ (các viên bi cùng màu là khác nhau). Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Khi tính xác suất của biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”, ta được kết quả?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-hai-duong.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này