giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 cụm Yên Phong, tỉnh Bắc...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 cụm Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án trắc nghiệm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 cụm Yên Phong – Bắc Ninh:
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A B 4 2 4 264 và đường thẳng 5 1 x d y z t. Gọi M là điểm di động thuộc mặt phẳng Oxy sao cho AMB 90 và N là điểm di động luôn cách d một khoảng là 1 đơn vị và cách mặt phẳng Oxy một khoảng không quá 3 đơn vị. Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của MN bằng?
+ Trên tập hợp các số phức, phương trình 2 z a za 2 2 30 (a là tham số thực) có 2 nghiệm 1 z 2 z. Gọi M N là điểm biểu diễn của 1 z 2 z trên mặt phẳng tọa độ. Biết rằng có 2 giá trị 1 2 a a của tham số a để tam giác OMN có một góc bằng 120. Tổng 1 2 a a bằng?
+ Biết a b (trong đó a b là phân số tối giản và b) là giá trị của tham số m để hàm số 2 2 32 2 23 1 3 3 y x mx m x có 2 điểm cực trị 1 x 2 x sao cho xx 12 1 2 2 1. Giá trị biểu thức Ta b 2 là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2022-2023-cum-yen-phong-bac-ninh.pdf
de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2022-2023-cum-yen-phong-bac-ninh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này