giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ; hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 sở GD&ĐT Cần Thơ:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 27. Gọi (a) là mặt phẳng đi qua hai điểm A(0;0;−4), B(2;0;0) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) sao cho khối nón đỉnh là tâm của (S) và đáy là (C) có thể tích lớn nhất. Biết phương trình của (a) có dạng ax + by – z + c = 0 (a, b, c ∈ R). Giá trị của a − b + c bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d, mặt phẳng (P): x + y – 2z + 5 = 0 và điểm A(1;−1;2). Đường thẳng delta đi qua điểm A, cắt d và (P) lần lượt tại M, N sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN. Biết delta có một vectơ chỉ phương u = (a;b;4), giá trị của a + b bằng?
+ Cho khối nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O. Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn (O) sao cho tam giác SAB vuông và có diện tích bằng 4a2. Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (SAB) bằng 30°. Thể tích của khối nón đã cho bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2023-so-gddt-can-tho.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này