giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng cuối năm môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng cuối năm môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát cuối năm Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hà Nam:
+ Trên tập hợp số phức, xét phương trình 2 z 1 2z m (m là tham số thực). Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình trên có nghiệm z thỏa mãn z 3. Tổng các phần tử của T bằng?
+ Cho mặt cầu có bán kính S bằng 5. Mặt phẳng P cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn C có chu vi bằng. Xét 6 tứ diện có ABCD đáy là tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn C còn di D chuyển trên mặt cầu. Giá trị lớn nhất của thể tích S khối tứ diện ABCD bằng?
+ Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0;2] không vượt quá 15?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-cuoi-nam-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-ha-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này