giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Thuận...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh; đề thi mã đề 114 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề; đề thi có đáp án mã đề 114 115 116 117 118 119.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát lần 3 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Cho hình vuông ABCD cạnh a = 10 (đơn vị độ dài). Trên cạnh AD ta lấy điểm M với AM x 0 x a. Trên nửa đường thẳng At vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy điểm S sao cho AS y y 0. Gọi I là trung điểm của SC và H là hình chiếu vuông góc của I trên MC. Giá trị lớn nhất của BH thuộc khoảng nào sau đây?
+ Một quả bóng cao su được thả rơi từ độ cao 8,1m. Mỗi lần chạm đất, quả bóng lại nảy lên hai phần ba độ cao của lần rơi trước. Tổng các khoảng cách rơi và nảy của quả bóng từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa là?
+ Cho hình lăng trụ đứng ABC A B C có đáy ABC là tam giác đều. Gọi M P lần lượt là trung điểm các cạnh AA’ và BB’. Mặt phẳng (α) đi qua M và B’ song song với cạnh CP cắt lăng trụ theo thiết diện là một tam giác có diện tích bằng 2 a 6. Biết góc giữa mặt phẳng (α) với mặt phẳng (ABC) bằng 0 45 độ dài cạnh AB là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-lan-3-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-thuan-thanh-1-bac-ninh.pdf
de-khao-sat-lan-3-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-thuan-thanh-1-bac-ninh.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này