giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 THPT lần 2 năm học 2022 - 2023 sở ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 THPT lần 2 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo UBND thành phố Hải Phòng; đề thi có đáp án mã đề Mã 101 Mã 102 Mã 103 Mã 104 Mã 105 Mã 106 Mã 107 Mã 108.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 12 THPT lần 2 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng:
+ Cho x y là các số nguyên dương nhỏ hơn 2023. Gọi S là tập hợp các giá trị của y thỏa mãn: Với mỗi giá trị của y luôn có ít nhất 100 giá trị không nhỏ hơn 3 của x thỏa 2 2 log 4 2 y x y, đồng thời các tập hợp có y phần tử có số tập con lớn hơn 2048. Số phần tử của tập S là?
+ Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn tâm O O và có bán kính r = 15. Khoảng cách giữa hai đáy là OO = 6. Gọi là mặt phẳng qua trung điểm của đoạn OO và tạo với đường thẳng OO một góc 30. Diện tích của thiết diện tạo bởi mặt phẳng và hình trụ bằng?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, từ điểm A(1;1;0) kẻ các tiếp tuyến đến mặt cầu (S) có tâm I(−1;1;1) và bán kính R = 1. Gọi M a b c là một trong các tiếp điểm ứng với các tiếp tuyến trên. Giá trị lớn nhất của biểu thức T a c 2 1 bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-12-thpt-lan-2-nam-2022-2023-so-gddt-hai-phong.pdf
de-khao-sat-toan-12-thpt-lan-2-nam-2022-2023-so-gddt-hai-phong.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này