giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT ch...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình; đề thi có đáp án mã đề 132 – 234 – 135 – 137.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra chất lượng Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình:
+ Khẳng định nào sau đây là SAI? A. Các mặt bên của hình lăng trụ đều là những hình vuông. B. Đáy của hình lăng trụ đều là đa giác đều. C. Các mặt bên của hình lăng trụ đều là những hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. D. Các cạnh bên của hình lăng trụ đều vuông góc với mặt đáy.
+ Một công ty thuê văn phòng đại diện với thoả thuận thanh toán như sau: Quý đầu tiên công ty phải trả cho chủ nhà 15 triệu đồng/quý, kể từ quý thứ hai tăng thêm 500 000 đồng mỗi quý so với quý liền trước đó. Tính tổng số tiền công ty phải trả cho chủ nhà sau ba năm thuê văn phòng. A. 228 triệu đồng. B. 198 triệu đồng. C. 213 triệu đồng. D. 195 triệu đồng.
+ Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc. Điểm cách đều bốn điểm A, B, C, D là: A. Trung điểm của AC. B. Trung điểm của AD. C. Trung điểm của AB. D. Trung điểm của BC. Cho abc theo thứ tự này là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. Biết abc = 27. Giá trị của b bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-chat-luong-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-chuyen-thai-binh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này