giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT ch...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình (mã đề 132); kỳ thi được diễn ra vào Chủ Nhật ngày 07 tháng 05 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình:
+ Một hộp chứa 25 quả cầu gồm 10 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 10 và 15 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên hai quả từ hộp đó, xác suất để lấy được hai quả khác màu đồng thời tích hai số ghi trên chúng là số chẵn bằng?
+ Cho khối nón có đỉnh S đáy là hình tròn (O;R), chiều cao bằng 8 và thể tích bằng 800/3. Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 12. Gọi C, D lần lượt là các điểm đối xứng với A, B qua O. Khoảng cách giữa hai đường thẳng CD và SA bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho A(0;0;10), B(3;4;6). Xét các điểm M thay đổi sao cho MB luôn vuông góc OA và tam giác OAM có diện tích bằng 15. Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-chat-luong-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-chuyen-thai-binh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này