giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào thứ Tư ngày 10 tháng 05 năm 2023; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Các bạn Bắc và Ninh mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương có một chữ số. Tính xác suất của các biến cố sau đây: a) Bắc và Ninh chọn được hai số giống nhau. b) Bắc và Ninh chọn được hai số có tích là một số chẵn.
+ Một người thực hành đo chiều dài một cái bàn 5 lần. Biết rằng trung bình cộng của cả 5 lần đo bằng 119,6 cm, trung bình cộng của 4 lần đo trước bằng 119,5 cm. Tính kết quả của lần đo thứ 5.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A 4 0 B 0 3 C 2 4. a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB. b) Viết phương trình đường tròn T tâm C và tiếp xúc với đường thẳng AB. c) Một điểm có cả hoành độ và tung độ là số nguyên được gọi là điểm nguyên. Biết rằng trên đường tròn T có bốn điểm nguyên. Bốn điểm này là bốn đỉnh của một tứ giác lồi. Tính diện tích của tứ giác lồi đó.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-so-gddt-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này