giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, cạnh đáy bằng 2a và tam giác ABC đều. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của cạnh AB. Cạnh bên SA a 7. a) Chứng minh rằng SHC SAB. b) Tính khoảng cách từ điểm H tới mặt phẳng SCD. c) Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng SAD và SCD.
+ Cho hàm số 4 3 2 y f x x bx cx dx e với b c d e là các hệ số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện 3 2 6 b c d và 12 4 33 b d c. Tìm số nghiệm của phương trình g x biết rằng 2 g x f x x 2 1.
+ Tại vị trí ban đầu, một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 2 S t t 2 3 m t là thời gian chuyển động tính bằng giây (s), S t là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t. Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm chất điểm cách vị trí ban đầu 108 m bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-so-gddt-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này