giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Gi...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận; đề thi hình thức trắc nghiệm, gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Thuận:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x − 2)2 + (y + 3)2 + (z − 3)2 = 25 và đường thẳng d: x − 1 / 4 = y + 3 / −2 = z − 1 / 1. Có bao nhiêu điểm M thuộc trục tung, với tung độ là số nguyên, mà từ M kẻ được đến (S) đúng hai tiếp tuyến cùng vuông góc với d?
+ Một hộp chứa 15 quả cầu gồm 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu vàng. Các quả cầu đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 8 quả từ hộp đó, xác suất để số quả cầu còn lại có đủ ba màu bằng?
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy và góc giữa mặt phẳng (SBC) với mặt phẳng (ABC) bằng 60◦. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Thể tích khối chóp S.MNC bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-khao-sat-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-binh-thuan.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này