giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THP...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị (mã đề 001); đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 001 002 003 004 và hướng dẫn giải bài toán vận dụng – vận dụng cao.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề tham khảo cuối kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Hướng Phùng – Quảng Trị:
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A B 3 2601 và mặt cầu (S) có phương trình 2 xy z 1 2 3 25. Mặt phẳng (P ax by cz) 20 đi qua 2 điểm A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính T abc.
+ Cho hai hàm số 3 2 fx x a bx x c 2 và 2 g x dx ex 2 a b c d e. Biết rằng đồ thị của hàm số y fx và y gx cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là −2; −1; 1 (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A B 1 12 134. Tìm tọa độ điểm M trên trục cao sao cho biểu thức 2 2 P MA MB đạt giá trị nhỏ nhất.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-cuoi-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-huong-phung-quang-tri.pdf
de-tham-khao-cuoi-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-huong-phung-quang-tri.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này