giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 sở Gi...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; đề thi cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi học kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình:
+ Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 2 s t t 3 9 2 (t tính bằng giây; s tính bằng mét). Khẳng định nào dưới đây đúng? A. Vận tốc của chuyển động bằng 0 khi t 0 hoặc t 2. B. Gia tốc của chuyển động bằng 0 khi t 0. C. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t 2 là v m s 18. D. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm t 3 là 2 a m s 12.
+ Cho đường a không vuông góc với mặt phẳng P. Khi đó, góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng P là góc giữa A. Đường thẳng a và một đường thẳng bất kì cắt mặt phẳng P. B. Đường thẳng a và hình chiếu vuông góc của đường thẳng a lên mặt phẳng P. C. Đường thẳng a và đường thẳng vuông góc với mặt phẳng P. D. Đường thẳng a và đường thẳng bất kì nằm trong mặt phẳng P.
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau. B. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. C. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau thì có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. D. Trong không gian cho hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì vuông góc với đường thẳng kia.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-hoc-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-so-gddt-thai-binh.pdf
de-thi-hoc-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-so-gddt-thai-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này