giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi thử kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi thử kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Lâm Đồng.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử cuối kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường Nguyễn Chí Thanh – Lâm Đồng:
+ Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng? A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều. B. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là một hình lăng trụ đều. C. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều. D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.
+ Cho hình chóp tam giác đều. Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Các mặt của hình chóp là các tam giác đều. B. Các mặt bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. C. Các cạnh bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. D. Chân đường cao của hình chóp trùng với tâm của đáy.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh 2a SA ABCD. a. Chứng minh BD SAC. b. Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SCD. Biết góc giữa SCD và ABCD là 0 60.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-cuoi-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-nguyen-chi-thanh-lam-dong.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này